Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web zbetcasino-vn.click! Trước khi tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, thông tin, hình ảnh, video và bất kỳ nội dung nào khác trên trang web này là tài sản sở hữu của zbetcasino-vn.click hoặc các bên sở hữu đối tác. Mọi quyền sở hữu trí tuệ của các nội dung này đều được bảo vệ bởi luật pháp và các quy định liên quan.

  • Không được sao chép, phân phối, tái bản, công bố công khai hoặc tạo ra phiên bản sửa đổi của bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ zbetcasino-vn.click hoặc chủ sở hữu.
  • Không được sử dụng bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung trên trang web cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ zbetcasino-vn.click hoặc chủ sở hữu.

2. Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web zbetcasino-vn.click, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhất định như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. Những thông tin này sẽ được bảo mật và sử dụng chỉ cho mục đích xác nhận và duy trì tài khoản của bạn. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước của bạn, trừ khi bắt buộc pháp luật.

3. Giới hạn trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin trên trang web, zbetcasino-vn.click không chịu trách nhiệm và không đảm bảo bất kỳ sự mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc thông tin trên trang web.

  • Các liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp như một tiện ích cho người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và quyền riêng tư của các trang web này.
  • Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc duy trì các thiết bị, phần mềm và kết nối internet phù hợp để truy cập và sử dụng trang web.